Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti diddaan uummataa jabaachuu irraan dargaggoonni Oromoo Wayyaaneen hidhaman

Caamsaa 21,2013 Coomman

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbay Coomman keessatti mootummaan Wayyaanee dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkachaa jiran isin miseensota ABOti,Rifeensa keessan kan guddistan ilaalcha ABO qabdu jechuun mana hidhaatti ukkaamsuu eegale.Dargaggootni Oromoo

1. Tashaalee Addunyaa

2. Abbushee Oljirraa

Jedhaman mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti sababa kanaan kan ukkaamsaman yoommuu tahu,uummatni oromoo godina kanaa wal gahii mootummaa wayyaanee lagachuun diddaa jabaa agarsiisaa jira.Haaluma kanaan wal qabachuun diddaan hojjettoota waarshaa sukkaara Fincaaaa keessatti daran jabaachuun gaaffiileen mirgaa hanga deebian hojii hin seennu jechuun hojjettootni diddaa agarsiisaa jiran.Mootummaan wayyaanee bittaa umrii isaa hidhaa fi ajjeechaan akkasumas doorsisaan dheereffachaa kan jiru yoommuu tahu,gaaffiin mirgaa finiinaa jiru hanga akeekni galiin dhaqqabdu akka hin dhaabbanne qeerroon addeessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s