Barattootni Oromoo 4 koollejjii barsiisota Jimmaa keessaa sababa Oromummaa duwwaan barnoota irraa arii’aman

Caamsaa 21,2013 Jimmaa

Barattootni Oromoo yeroodhaa gara yerootti mana hidhaatti ukaamsamuu irraan darbuun dhaabbiilee barnootaa keessaa sababa oromummaan kan ariiaman daran jabaachaa dhufuun Koollejjii barsiisota Jimmaa keessatti barattootni oromoo isin ilaalcha ABO qabdu,duubeen keessan ABO fi qeerroodha jedhamuun badii tokko malee barnoota irraa ariiamanii jiran.Barattootni Oromoo

1. Barataa Gammachuu Duuressaa barataa Ingiliffaa waggaa 3ffaa

2. Barataa Zarihun Baashaa barataa fiiziksii waggaa 3ffaa

3. Barataa Aliyyii Ibraahim barataa spoortii waggaa 1ffaa

4. Barataa Muusaa barataa seenaa waggaa 2ffaa

Yoommuu tahan yakka tokko malee barnoota isaanii irraa mootummaa wayyaaneen dhorkamuun akka ariiaman taasifamee jira.Wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti jabeessaa kan dhufe yoommuu tahu shira mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuuf barattootni koollejjii barsiisota Jimmaa barsiisota isaanii waliin gamtaan gaaffii mirgaa kanneen dhimma barattootaa kana gaafatan doorsifamuu irratti argamu.Mootummaan wayyaanee haala kamuu keessatti uummata oromoof gaarii yaadaa kan hin jirre hubachiisuun ilmaan oromoo marti mirga keessaniif kaaa jechuun barattootni koollejjii barsiisota Jimmaa waamicha dabarsanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s