Maanguddon Oromoo walitti bu’insa uumameen ajjeefaman! Uummatnis jibba mootummaa Wayyaanee irraa qabu dhaadannoon ibsan!‏

Ebla 27,2012 Gabaasa Qeerroo Naqamte

Wallagga Bahaa aanaa Gidaa Ayyaanaatti Manguddootni Oromoo sabboonoo ta’anii fi warreen abbaa maatii hedduu ta’an waraana Wayyaanee uummata Beenishaangul Gumuziin dahatee Oromoo lolaa jiruun kanneen  ajjeefamuun reeffi isaanii guyyaa lama sadii booda argame. Ajjeefamuu maangudoota kanaan kan aaran ummanni naannoo caalaatti jibba mootummaa Wayyaaneetti kan hammeessee fi qabsoo diddaa gabrummaa irraa duubatti akka isaan hin deebifne dhifatti addeessanii jiru. Ummanni kaannoo kanaa mootummaan Wayyaanee qabsoo sanyii balleessii Oromoo irratti raawwataa jiru yoo hatattamaan hin dhaabne ta’e duula of ittisaa caalaatti akka itti fufan awwaalcha maanguddootaa kana irratti ibsanii jiru. Maanguddoota ajjeefaman kuns kanneen armaan gadii kana.

 1. Obbo Baqqalaa Olaanii
 2. Obbo Fiqaaduu Dabbis
 3. Obbo Jabeessaa Garbii
 4. Obbo Alamuu Tiitaa
 5. Obbo Gannatii Hundarraa
 6. Obbo Fiqaaduu Yaadataa
 7. Aadde Aagee Dhugaasaa
 8. Obbo Gaarumaa Amanuu
 9. Obbo Margaa Toleeraa fi kanneen maqaa isaanii yeroof hin arganne keessatti argamu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

1 thought on “Maanguddon Oromoo walitti bu’insa uumameen ajjeefaman! Uummatnis jibba mootummaa Wayyaanee irraa qabu dhaadannoon ibsan!‏

 1. Miidiyaan addunyaa akka tamsaasuuf maaliif hojiin hinhojjetamne. Waanni kun akkanaan ittifufnaan bor kana caalaa ajjeesuu danda’u. Ta’uu kan qabu:
  1. Umanni oromoo gurmaa’ee waan qabuun diina ofirraa faccisuu;daangaa isaa kabjsiifachuu
  2. Addunyaan rakkoo kana akka hubatu gochuu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s