2 thoughts on “Alaabaan ABO Magaalota Oromiyaa Keessa Balali’e

  1. dhuguma dha injifannoon bilisummaa ormoo kan hin oolle dha kunis qeerroon qabsa’ota oromoo umurii isaanii qabsa’uun kanaan geessisani fi warra lubbuu isaanii mi’ooftuu wareegaman harkaa fuudhun waan gochaa jiran kan nama boonsisu dha kunis alaabaan oromoo fannifame kun adunyaa irratti karaa adda addaa ilaalamaa jira kuni nam boonsisa kufatii wayanees argisiisa nutis qeerroo cina dhaabachuun jabaachuu qabna kunis warra oromoo kargar diiguu barbaadan dura dhaabachuun qabsoo bilisummaa oromoo itti finiinsuu qabna
    jgalatooma qeerroo!
    nagaatti
    goolee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s