Barattooti Oromoo ammos yommuu,yommuu, hidhaan dararamaa jiru.

Gurraandala 23,2012 Jimma

Barattoota Oromoo University Jimmaa mana hidhaa Wayyaanee keessatti haalaan dararamaa jiru.Barattoota Oromoo kanneen fincila diddaa gabrummaa University keessatti  adda durummaan qindeessaa jirtan isini sababa jedhuun mootummaan abbaa irree dargaggoota ija hamtuun ilaalu mana hidhaatti deebisee jira.

Barataa Nuraddiin Ahmed

Haaluma kan airraa ergamtooti mootummaa Wayyaanee fi manni murtii godina Jimmaa yeroo ammaa kana wal dhabdii guddaan kan gidduu isaaniitti uumamte yoommuu ta’u barattootni kunneen mana hidhaa Jimmaa keessatti haalaan reebamuun murtii tokkoon malee dararamuu irratti argamu.Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen keessaa kanneen lammaffaa mana hidhaatti deebi’anii hiraarfamaa jiran keessaa:-

Maqaa Muummee Godina

aanaa

umrii
Mokonnin Dabalee Toloo Phycology waggaa 2ffaa Godina addaa Naannoo Finfinnee sulultaa 24
Eebbisaa Raggaasaa Statistics waggaa 1ffaa Shawaa lixaa Gindabarat 21
Daannoo Dabtraa Bayyanaa Water technology waggaa 1ffaa Shawaa lixaa Mana sibuu 21
Tasfaayee Biraanuu Bari’ee Phycology waggaa 2ffaa Harargee Abaadir 21
Nuuraddiin Ahmed Barisoo Phycology waggaa 2ffaa Arsii shaashimannee 21
Girmaa Bokonaa Hundee Hojjetaa mana nyaataa yuunivarsiitii Jimmaa Geeraa 29
Misgaanuu Jaallataa Gamtaa Nursing waggaa 2ffaa Wallagga Bahaa Nuunnuu qumbaa 20
Abdiisaa Qabatoo Oromo focular waggaa 2ffaa Arsii lixaa Shaashimannee 21
Barataa Wubishet Zalaalam

BArataa Wubishet Zalaalam

Warren kunneen keessatti argamu.Barataa Wubisheet Zalaalamii fi Barataa Moo’eeraa Lamaas mana hidhaa mootummaa Wayyaanee Jimmaa keessatti dararamni irraan gahaa jiru haalaan gaddisiisaa dha.Gaaffii mirgaa isaan gaafatan hidhaan furmaata jechuun ilmaan Oromoo Wayyaaneen mana hidhaatti ukkaamsaa jira.Dallaan yuunivasiitii Jimmaas waraanaan eegamaa jira.

 

1 thought on “Barattooti Oromoo ammos yommuu,yommuu, hidhaan dararamaa jiru.

  1. All oromia regions should stand up at once and overwhelm Wayane. it is easy and much safer to stand together and that could make wayane run out of jail
    moimsi kan kenga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s