Hoo Hoo…. Yaa Waaq- Yaa Waaq, nu hin dagatiin

Diddaa Qeerroo Haromaayaa                   Diddaa Qeerroo HAromaayaa15

(Odeessa Qeerroo, Haromaayaa, 26 Muddee 2011) Gabaasaan Qeerroo akka ibsuttii, yeroo ammaa kana naannoon Yunivarsitii Haromaayaa mooraa waraanaa fakkaatee jira.

Qeerroo Oromoo adamsuuf ergamtoota Wayyeenee bobba'an

Haata’uutii, marfamni kun diddaa Qeerroo dhaabuu hin dandeenye. Qeerroon naannoo san jiran haala mijjate hundatti dhimma bahanii diddaa fi mormii sirna Wayyaanee irraa qaban ibsachaa jiran.

Kanneen sirbaan diddaa isaanii ibsachaa jiran akkuma jiran, kaan immoo Odaa jalatti walgahanii akka aadaa Waaqeffannaatti fedhii fi hawwii qaban ibsatanii akka jiran hubatamee jira.

Akka gabaasaa Qeerrootti, sochiin barattootaa waan uggurameef, barattooti Oromoo guyyaa Waaqeffannaa kabajanna jechuun wayyaa aadaa Oromoo uffachuun roorroo if irraa ittisuuf jecha sambata diddaa isaanii dhageessifachaa olanii jiru.

Haalli naannoo sanii amma illee dhiphuu keessa kan jiru yoo ta’u, gama kaaniin FDG itti fufees jira.

Qeerroo dabalee akka suuraa fi sagaleen gabaasetti, yeroo ammaa kanatti humnooti Agaazii kanneen Qeerroo Oromoo adamsuuf ramadaman hidhatanii  ergama waardiyyummaa Wayyaanee bahuuf  of-eeggannaan jiran.

Dubbiin garuu daran hammaataa akka jiru odeessi nu gahe ni addeessa. Ergamtooti Wayyaanees  bobbaa  Diddaa Qeerroo fi sochii Barattoota Oromoo mooraa University Haromayaa dhaabuuf yaalan illee mormiin caalatti waan itti fufeef , humni tikaa fi waraana Wayyaanee dabalataan  naannoo sanatti akka heddummaatan godhee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s