Lixa Shawaa Ona Gindabarat Irraa Bartoonni Oromoo 7 Ma’ikalaawwiitti Darbaman.

Gabaasa Qeerroo Gindabarat, Fulbaana 09,2011

Godina Lixaa Shawaa Onaa Gindabart  keessaa badiin tokkoon malee barattoota boqonnaa yeroo gannaaf University lee adda addaa irraa gara maatii isaanii galanii fi barattoota sadarkaa lammaffaa baratan yeroo irraa yerootti doorsisuu fi itti dhaadachaa kan jiru mootummaan TPLF gochaa isaa itti fufuun FDG gaggeessaa jirtu,ummata nurratti kasaaftan sababa jedhuun barattoota Oromoo 7 qabee Fulbaana 7,2011 Mana hidhaa Ma’ikalaawwiitti geessuu isaa Qeerroon magaalaa Gindabarat irraa gabaasa.

  1. Amanuu Fufaa, barataa University Walloo
  2. Asmaraa Tolaasaa barattoota university Walloo
  3. Alamaayyoo Tolaasaa barataa kutaa 12ffaa  ona Daandii
  4. Buruk Shifarraa  ona Onaa Daandii irraa
  5. Abarraa Tasfayyee, ona Onaa Daandii
  6. Haptamuu Kabbadaa, Ona Daandeeii irraa fi
  7. Biraanuu , Ona Daandii irraa

Yeroo tahan,barattooti kanneen hafan kaan barattooti ammaan dura hidhamanis tahe warri badii tokkoon malee amma illee qabamaa jiran yeroo gabaabaatti akka gadhiifaman qondaalota wayyaaneetti akeekachiisanii jiru. Barattootii fi ummanni Oromoo hammamuu yoo hidhame qabsoon diddaa gabrummaa gonkumaa dhaabbachuuf akka hin jirre qeerroon godina kanaa dhaammatu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s