Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe!

Gabroomfataan Hamma Kufu Qabsoo Itti Fufna!!  FDG Itti Fufe!!

Odeessa Qeerroo Ebla 24,2011 ,Barattooti Oromoo University Arbaminc baratan Ebala 14,2011 irraa eegalee hanga har’aatti qabsoo FDG itti fufanii jiru,barattooti kun gaaffii mirgaa gaafataniif deebii kennuu kan hanqate mootummaan Orom-nyaataa Wayyaanee reebicha,doorsisa fi hidhaan addatti barattoota Oromootti duulee jiraachuun beekamaa dha. Mooraa University Arbaminci keessatti humni Federaala gaaffii barattootaa tasgabbeessuu dhadhabe jechuun dhihoo waraana Agaazii keessaa dhalootaan Tigroota kanneen tahan gara mooraa geessuun gootota barattooa Oromoo hidhaatti geessaa ture.Sanas tahu gaaffii barattoota Oromoo ukkaamsuu hin dandeenye.

Kun kanaan osoo jiruu kanneen ammaan dura hidhamanitti dabaluun barattoota Oromoo lama Ebla 21,2011 mooraa University Arbaminci keessaa human loltuun qabanii bakka buuteen isaanii wallalamee Jiru, kan akka barataa Xilaahun Fufaa Guutuu fi Barataa Tasfayee Dhaaba bakka jiran baruu qabna gaaffii jedhuun kan walqabate gaaffii motummaa Wayyaaneetti waan dhihaatee jiruuf,deebiin isaa ammos warra gaaffii kana gaafate keessaa barattoota hidhuu tahe.

Akka kanaan Ebla 23,2011 barattoota:-

  1. Waris-yoo Bantii Management waggaa 3ffa,
  2. Biqilaa abshaloo   Economics      ”          ” ,
  3. Dhugumaa Jabeessa Chemistry    ”          ”  ,
  4. Jamaraa Tolasaa      Physics         ”         ”  ,
  5. Biqilaa tasfayee        Irrigation       ”         ”  ,

Kanneen bakka buufaman dhabamuun qeerroon Oromootaa Unversity Arbaminci gabaasu.Kana malees magaalota Oromiyaa kan akka Dirree Dawaa,Adaamaa,Finfinnee,Ambo,Geedoo,Naqamte,Shaambu,Gimbii,Asallaa fi Jimma keessaa barattooti FDG gaggeesitan jechuun jidduu kana mana hidhaatti guuraman akka gabaasi qerrolee naannoo irraa nu qaqqabeen dabarsina.

Qabsoon itti fufa!gabroomfataan ni kufa!


2 thoughts on “Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe!

  1. Waan kana gurraan nu gahuu keeysaniif hedduu galatoomaa! Egaa barattoonni keeynya si’a fincilan kana nutillee faana buunee waan nurraa eegamu qooda bahuu akka qabnu hin hirraanfatinaa yasaba Oromoo!

  2. universiitii hawaasaatti barattoonni sadii maqaan isaanii,1.sayyoo beenyaa 2.gadaa raggaasaa 3.daagim baqqalaa kan jedhaman ji.a darbe keessa kan qabaman hang har.aatti lafa buufaman hin beekamne. sababa kanaan kan ka.e nu.is barattootni oromoo gaaffii gaafanneef deebii tokko illee argachuu hin dandeenye.ta.ee osoo jiruu guyyaa har.a ebla 30/4/2011 barattootni gaaffii gaafachuuf jiru jechuun poolisoota federaalaan mooraan guutuu ooleera. sana malees barattoota barbaannu waan qabnuuf mooraa hin gadhiifnu jechuun oliifi gadi barattoota oromoo universitichaa baay.ee jeeqaa jiru.kun haqaafi dhugaa dha qilleensa irra akka nuuf oolchita kabajaan isin gaafanna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s